Om

Hvem er jeg Jeg er autoriseret psykolog, uddannet cand.psych. fra 
Aarhus Universitet i 2010.

Udover cand. psych. er jeg uddannet pædagog i 1986 og Marte Meo terapeut i 2001. Dette medfører, at jeg har en solid pædagogisk baggrund og viden.

I fem år har jeg boet og arbejdet i Nordgrønland dels som kommunalt ansat og dels som privatpraktiserende psykolog.
Professionelt har det givet mig en bred erfaring
  • indenfor familiebehandling, som ansat i socialforvaltningen
  • med børn og unge, som ansat i PPR
  • med individuel terapi som privatpraktiserende psykolog

Menneskeligt har det bevirket, at jeg har udviklet en ro og en tålmodighed i forhold til, at ting tager tid. Det er min erfaring, at denne kompetence sammenholdt med min faglige viden virker tillids- og tryghedsskabende.

I 2017 startede jeg selvstændig praksis og har været en del af Psykolog-Centret i Frederikshavn.
Pr. 1.1.2020 har jeg fået ydernummer i Skagen og har klinik på Vestmolen 15, 9990 Skagen.