Hvad

Hos mig kan du få hjælp til


Stress - Depression - Angst 
Stress, depression og angst er tæt forbundet og er en kombination af mange forskellige omstændigheder. Gennem samtaler finder vi frem til hvordan du kan arbejde med din situation, så du får det bedre. Samtalerne tager udgangspunkt i dit liv her og nu.
Vil man forfølge angsten
og ikke lade den herske,
må man gå til de steder,
hvor den bor.
- Aksel Sandemose 
Sorg og krise
Alle mennesker kommer i løbet af livet ud for sorger og kriser. Nogle gange kræver det professionel hjælp at lære at leve med det, så der igen kan blive plads til livets lyse sider. Gennem samtaler får du hjælp til at bearbejde din sorg eller krise, så du kan leve livet fuldt ud igen.

Senfølger af seksuelt misbrug - Senfølger af opvækst med en eller to alkoholiserede forældre 
Forskellige former for misbrug og krænkelser i barndommen sætter spor langt ind i voksenlivet. Følelser som skyld og skam er almindeligt, ligesom fortrængning og fortielse tit er en del af livet. Ofte tager barnet i misbrugsfamilier et alt for stort ansvar på sig. Gennem samtaler får du hjælp til at bearbejde det skete på en måde, så det bliver lettere at leve med.

Forældrerollen                         
Børn er en kilde til megen glæde og lykke -                                   men kan også være en kilde til sorg og frustrationer.
Ofte er vores tilknytning til børnene så stærk at det er svært, at skille egne følelser fra deres udfordringer. Gennem samtaler får du råd til hvordan du kan tackle din situation.

Relation mellem børn og forældre
Forholdet mellem børn og forældre kan udvikle sig skævt af mange årsager. Der kan fx opstå problemer i forbindelse med skilsmisse eller i forbindelse med puberteten . Gennem familie-samtaler fordyber vi os i jeres måde at kommunikere på og hvordan I kan forbedre jeres forhold.

Ensomhed 
Det er hårdt at føle sig ensom, hvis man ønsker at være en del af et fællesskab.
Man kan også føle sig ensom blandt mange. Det at høre til har ofte noget med nærvær og relationer at gøre. Det er ikke dig, der er noget galt med, hvis du føler dig ensom, men det er dig, der kan gøre noget ved det.


Manglende mening med livet
At savne mening i livet påvirker livskvaliteten. Begivenheder har måske gjort, at meningen med livet er svær at finde. Vi mennesker er forskellige, men alle har behov for mening med tilværelsen. Gennem samtaler kan du blive klogere på, hvordan du skaber mening i dit liv.